Konsalting

Brigu o potrbnoj dokumentaciji iz obastei Zaštite od požara prepustite nama.

Za vas možemo izraditi:

  • PLAN EVAKUACIJE
  • PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA
  • PROGRAM OBUKE ZAPOSLENIH IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
  • IZRADITI ANALIZU POSTOJEĆEG STANJA
  • Obaviti obuku zaposlenih iz oblasti Zaštite od požara
  • Pružiti uslugu Lica stručno osposobljenog za obavljanje poslova Zaštite od požara

Predstavništvo Beograd

Vatrosprem Beograd
a: Slobodana Jovića br. 3
t: + 381 11 39 89 227
f: +381 11 39 89 299
gsm: + 381 63 105 12 08

e: [email protected]
e: [email protected]

SERVIS : Mobilni telefon: 063-105-12-34

Predstavništvo Novi Sad

Vatrosprem Novi Sad
t: + 381 21 442 834
gsm: + 381 63 105 12 34

e: [email protected]

Predstavništvo Stari Banovci

Vatrosprem Stari Banovci
a: Šašić Pavla 1a
t: + 381 22 802 218

e: [email protected]