Protivpožarni aparati

Vatrosprem u ponudi ima vatrogasne aparate (PP aparate) punjene ugljen-dioksidom koje PASTOR izrađuje u dva oblika: prenosni vatrogasni aparati od 3 i 5kg i prevozni vatrogasni aparati sa punjenjem od 10, 30 i 60kg. Glavna odlika svih ovih aparata je jednostavno i sigurno rukovanje i povećanje učinka gašenja požara klase B i C, a posebno požara na električnoj opremi i instalacijama. Efektivnost aparata omogućava mlaznica na kraju savitljive cevi. Na prenosne vatrogasne aparate postavljeni su ventili za prekidanje, a na prevozne vatrogasne aparate postavljeni su ventili sa odvrtanjem.
Tehničke karatkeristike možete pogledati pdf ovde

PRIMENA: Ugljen-dioksid je sredstvo za gašenje posebno preporučljivo za korišćenje kod požara osetljivih materijala i uređajaj jer CO2 ne oštećuje i ne prlja.

Predstavništvo Beograd

Vatrosprem Beograd
a: Slobodana Jovića br. 3
t: + 381 11 39 89 227
f: +381 11 39 89 299
gsm: + 381 63 105 12 08

e: [email protected]
e: [email protected]

SERVIS : Mobilni telefon: 063-105-12-34

Predstavništvo Novi Sad

Vatrosprem Novi Sad
t: + 381 21 442 834
gsm: + 381 63 105 12 34

e: [email protected]

Predstavništvo Stari Banovci

Vatrosprem Stari Banovci
a: Šašić Pavla 1a
t: + 381 22 802 218

e: [email protected]