Specijalne namene

Aparat Fe-36 | Tehničke karatkeristike možete pogledati pdf ovde

Brentača VP 15 | Tehničke karatkeristike možete pogledati pdf ovde

Naprtnjača VP 25 | Tehničke karatkeristike možete pogledati pdf ovde

APARAT FE-36 od 2kg

Vatrogasni aparati ove serije koriste se za zaštitu ...

Cena sa PDV-om: 17880,00 din.
Cena bez PDV-a: 14900,00 din.

Naprtnjača za gašenje vodom VP-25

Namenjena je za gašenje požara na otvorenom prostoru ...

Cena sa PDV-om: 11880,00 din.
Cena bez PDV-a: 9900,00 din.

Brentača VP 15

Vatrogasni aparat za gašenje početnih požara s punjenjem od ...

Cena sa PDV-om: 25200,00 din.
Cena bez PDV-a: 21000,00 din.

Predstavništvo Beograd

Vatrosprem Beograd
a: Slobodana Jovića br. 3
t: + 381 11 39 89 227
f: +381 11 39 89 299
gsm: + 381 63 105 12 08

e: [email protected]
e: [email protected]

SERVIS : Mobilni telefon: 063-105-12-34

Predstavništvo Novi Sad

Vatrosprem Novi Sad
t: + 381 21 442 834
gsm: + 381 63 105 12 34

e: [email protected]

Predstavništvo Stari Banovci

Vatrosprem Stari Banovci
a: Šašić Pavla 1a
t: + 381 22 802 218

e: [email protected]