Zaštita glave

Sigurnost u radnom okruženju sa naglaskom na zdravlju i zaštiti ljudi, ali i zaštiti zivotne sredine visoko su pozicionirani prioriteti Vatosprem-a.

Predstavništvo Beograd

Vatrosprem Beograd
a: Slobodana Jovića br. 3
t: + 381 11 39 89 227
f: +381 11 39 89 299
gsm: + 381 60 305 12 34

e: [email protected]
e: [email protected]

SERVIS : Mobilni telefon: 060-305-12-34

Predstavništvo Novi Sad

Vatrosprem Novi Sad
t: + 381 21 442 834
gsm: + 381 60 305 12 34

e: [email protected]

Predstavništvo Stari Banovci

Vatrosprem Stari Banovci
a: Šašić Pavla 1a
t: + 381 22 800 244

e: [email protected]